1. ΓΕΝΙΚΑ

H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής laboutique.com.gr), των

υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται

στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη χρήση των

παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του

laboutique.com.gr, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος της

παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για

τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η χρήση του laboutique.com.gr από τον χρήστη

μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την

αποδοχή τους. Σε περίπτωση διφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση

του laboutique.com.gr.

Η πρόσβαση στο laboutique.com.gr επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του,

διατηρώντας όμως η Εταιρεία το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των

υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία

ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των

υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το

περιεχόμενο του laboutique.com.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες,

κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση

πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας

σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του laboutique.com.gr αποδέχονται

την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου

του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των

πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του

laboutique.com.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του laboutique.com.gr από κάθε  χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και

το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως

παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε

οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη

ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο laboutique.com.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή

banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία

και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των

ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους

οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Το laboutique.com.gr δεν φέρει καμία

απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες

από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική

ευθύνη του χρήστη. 

Οι χρήστες του laboutique.com.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις

υπηρεσίες του laboutique.com.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και

οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το laboutique.com.gr. Εάν παρόλα αυτά

ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό

ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η

Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών

συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την

χρήση των υπηρεσιών του laboutique.com.gr.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

απαγορευτικής των προσβολών της. To laboutique.com.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο

συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες,

επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό

υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της

Εταιρείας  και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού,

κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις

σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται

ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή,

μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή

μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση

(download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα

του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του laboutique.com.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να

εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε

Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας  ή των

τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά

σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο laboutique.com.gr και οι

απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της,

είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας  ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ

εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική

πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. 

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που

εμφανίζονται στo laboutique.com.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των

τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω του laboutique.com.gr, λογίζονται ως

πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν

λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρείας  συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι

μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του laboutique.com.gr. Η Εταιρεία

δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

 

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε

άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την

πρόσβαση κάθε χρήστη στο laboutique.com.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και

της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των στελεχών

της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οιωνδήποτε

αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από

ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση

του laboutique.com.gr ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση

με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή

εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή

βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο

ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή

για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του

περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Oι υπηρεσίες  που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του

ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του

laboutique.com.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για

τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση

του laboutique.com.gr, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε

από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για

αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του KOOLfly, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή

ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία,

πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του laboutique.com.gr όπου και εφ’ όσον

απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις

πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το laboutique.com.gr στις σχετικές

αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς

ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,

ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει

ορίσει το laboutique.com.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού

(password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι

χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον

προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user

account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους ενώ η

Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των

χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν

να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του

λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των υπηρεσιών του laboutique.com.gr προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών

στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς: 

i.Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά,

δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του

laboutique.com.gr. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι

φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο,

είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του

φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Η Εταιρεία δεν είναι

δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από

τους χρήστες του στις υπηρεσίες του laboutique.com.gr, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την

ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. 

ii.Ο χρήστης του κατανοεί και αποδέχεται ότι το laboutique.com.gr δεν κάνει προκαταρκτικό

έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται, παρόλα αυτά το laboutique.com.gr και οι αρμόδιοι

συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, για την αποκλειστική επιλογή

άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου

διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του laboutique.com.gr. Επίσης, η Εταιρεία και οι αρμόδιοι

συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που

αναρτάται στο laboutique.com.gr και παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. 

iii.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε

κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης

οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη

χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα δε ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται

ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο και πληροφοριών που αναρτώνται στο

laboutique.com.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο

laboutique.com.gr.

iv.Ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά την κείμενη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση

δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

v.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του

laboutique.com.gr ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε

καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το laboutique.com.gr, για οποιοδήποτε

λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που

τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται,

μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του

laboutique.com.gr. Σε περίπτωση που το laboutique.com.gr λάβει ειδοποίηση ότι

οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί

στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του

λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

vi.Εφόσον μέσω του laboutique.com.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο,

θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE)

και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών. 

vii.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τους παρόντες όρους χρήσης και την

ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε

αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των

παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων.

viii. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών του laboutique.com.gr :

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση

περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο,

δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την

προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και

οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με

οποιοδήποτε τρόπο. 

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση

αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης

προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη

ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης

περιεχομένου.Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών

και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση

προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη

σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η

αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την

προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του laboutique.com.gr .

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση

περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο

βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή,

μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε

μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα. 

Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση

ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε

άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν,

καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που

είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του laboutique.com.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων,

διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.Η παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής,

ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του

laboutique.com.gr.

Ο χρήστης του laboutique.com.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική

ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική

διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός

διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του

laboutique.com.gr .

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και

ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη,

παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς

των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του laboutique.com.gr

, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών

δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες ωστόσο

ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους

ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό,

κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν οπότε οι χρήστες

του laboutique.com.gr παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες του laboutique.com.gr, παρέχουν οικειοθελώς

προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη

διεύθυνση του e-mail ), η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα

επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή

προς αυτόν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για διαφημιστικούς λόγους, η Εταιρεία

επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη, να

ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των

προσφερομένων από αυτούς προϊόντων και σε επιχειρήσεις που κάνουν έρευνα αγοράς ή

άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Εταιρεία

έχουν τα εξής Δικαιώματα:

Tο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της

Εταιρείας. Πληροφόρησης για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους

αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β)Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους

αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό

διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) Τη λογική της

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη

δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις

διατάξεις του νόμου 2472/1997. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων

που το αφορούν. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των

συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων-

δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία

τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να

ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού.

Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας

και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη

χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για

την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική

επιστολή στη διεύθυνση info@laboutique.com.gr

Εάν ο ίδιος ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του

laboutique.com.gr σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το

επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του

δεδομένων. Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω

και μέσω του laboutique.com.gr, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την

ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο

πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω του laboutique.com.gr

άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε

θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος

χρήστη. Ο χρήστης του laboutique.com.gr εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των

προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρεία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα

υποβολής τους.

Η Εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να

διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την

εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του

laboutique.com.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το laboutique.com.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις

υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά /

διαφημιστικά προγράμματά του.

Το laboutique.com.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τρεις γενικούς

λόγους:

• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου

που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις

υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του laboutique.com.gr

• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

• τη βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου (user

experience –buying experience) του laboutique.com.gr.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο

δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του

laboutique.com.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά

δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν (δεν ισχύουν

όλοι οι όροι ταυτόχρονα):

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που

συνεργάζονται με το laboutique.com.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των

επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που

συνεργάζονται με το laboutique.com.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά

δεδομένα που οι χρήστες του laboutique.com.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που

είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το laboutique.com.gr.

• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες

και μόνο αρχές.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη

συνέχεια στο laboutique.com.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά

και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια

ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη

συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες.

Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση

των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την

προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη.

Τα Cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες

παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που

ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών

του.

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο

χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα

δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της

ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο

με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και

μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η

εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά

τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να

ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας

όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν

στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο

συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες.

Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία

ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να

δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. . Θυμούνται τις σελίδες

που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για

παράδειγμα διαφημίσεις.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την

αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα

«βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί

κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.